عشق من دونگی(نویسنده)

lovedongyi2.blog.ir


کافه کی پاپ کی درام(نویسنده)

minyoung-minho.blog.ir


درهم برهم(نویسنده)

darham-barhamm.blog.ir


عکس کده من و اتی(مدیر)

delliminho.blog.ir


متن کده(مدیر)

fateli.blog.ir


گنجینه موسیقی(مدیر)

mosicfate.blog.ir


عکس نوشته(نویسنده)

ax-neveshteh.blog.ir


اوپدو/اوپدویی شو(نویسنده)

opdomy.blog.ir


بلک پینک(نویسنده)

blinkjennie.blog.ir


map of the army:persona(نویسنده)

btslover.blog.ir

ممنون میشم بازدید کنید(برای دیدن وبلاگ ها روی آدرس ها کلیک کنید)